HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Real Advisor
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Firma

RA Real Advisor AB är ett konsultbolag specialiserat på den svenska fastighetsmarknaden. Bolaget är partnerägt och helt oberoende från marknadsaktörer. Bolaget eller i bolaget verksamma äger inga fastigheter, varken direkt eller indirekt. Verksamheten startade år 2005 som en vidareutveckling av rådgivningstjänsten inom Fastighetsstrategi AB och har fokus på rådgivning i samband med köp- och försäljning av fastigheter och bolag där vi är den exklusiva rådgivaren åt endera parten.

Namnet Real Advisor är valt med omsorg. Förutom att det fångar upp internationaliseringen av fastighetsbranschen pekar det dels ut vårt kompetensområde - fastigheter, dels ambitionen att vara en saklig och kompetent rådgivare i samband med fastighetstransaktioner, såväl på kort som på lång sikt.

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.

Ur Svenska Akademiens ordlista (SAOL):
Real - saklig, verklig

Advisor - i svensk översättning - rådgivare
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum