HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Fastighetsstrategi
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Våra tjänster
Allianser
Arvoden och priser
Auktorisation av fastighetsvärderare
Geografiskt verksamhetsområde

Vi har vårt kontor på Sveavägen centralt i Stockholm. Här befinner vi oss naturligt nära en stor del av fastighetsmarknad och beslutsfattare. Det är också en bra utgångspunkt för resor till andra delar av landet. Vi bevakar aktivt och kontinuerligt olika delmarknader i Sverige.

Geografiskt bevakar och följer vi fastighetsmarknaderna i Storstockholm, Mälarregionen, Göteborgs- och Malmöregionen samt övriga residensstäder i Sverige. Typmässigt bevakar och följer vi fastighetsmarknaderna för kontors- och butiksfastigheter, flerbostadshus, hotell- och konferensanläggningar samt industrier.

Vi lägger stor vikt vid lokala kontakter och har ett väl utvecklat kontaktnät med aktörer över hela Sverige.

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum