HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Fastighetsstrategi
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Våra tjänster
Allianser
Arvoden och priser
Auktorisation av fastighetsvärderare
Kunder

Våra kunder och deras fulla förtroende är det absolut viktigaste för oss. 

Någon kundförteckning kan Du inte hitta här. Vi har valt att tillämpa sträng sekretess rörande vår uppdragsverksamhet. Det innebär att vi inte yppar något om en enskild kund, affärsförbindelse eller affär, vare sig under tiden uppdraget/projektet pågår eller därefter. Vi ser detta som en självklarhet och det är något som våra kunder visat sig uppskatta.

Emellanåt kan Du under rubriken "Nyheter" hitta ett och annat uppdrag vi varit involverade i, det har då skett med vår kunds godkännande.

Mer allmänt kan nämnas att våra kunder i huvudsak är fastighetsägare eller blivande fastighetsägare av olika kategorier med ett professionellt intresse för fastigheter. Här finns institutioner, försäkringsbolag, stiftelser, fastighetsbolag, rörelsedrivande bolag med fastigheter, statliga och kommunala bolag samt även privatpersoner.

Bland annat värderar vi åt SFI/IPD - Svenskt Fastighetsindex, ett fastighetsindex som baseras på värderade värden där 25-30 institutioner och bolag deltar. Se www.fastighetsindex.se  

Andra aktörer med professionellt intresse i fastighetssektorn är givetvis också kunder. Här återfinns banker och kreditinstitut, revisionsbyråer, jurist- och advokatbyråer, tekniska konsulter, mäklare och olika myndigheter. Geografiskt finns våra kunder över hela landet.

Gemensamt för våra kunder är att de aktivt jobbar med sina fastigheter och att de har ett intresse av att fastighetskapitalet utvecklas på bästa sätt. Vidare är de ofta bland de absolut största och ledande inom sitt respektive område. Vi är mycket stolta över våra kundrelationer och försöker vårda dom väl.

Nya kunder är förstås alltid välkomna. Ingen kund eller enskilt uppdrag är för litet eller obetydligt. Vi är samtidigt tillräckligt stora för att kunna åta oss även mycket omfattande uppdrag.

Ett tips för ekonomisk framgång:
Vi bedömer det som särskilt viktigt att mindre och medelstora fastighetsägare samt sådana fastighetsägare som inte har fastigheter som sin egentliga kärnverksamhet skaffar sig ett professionellt stöd. De egna resurserna är av naturliga skäl inte lika stora som hos de största bolagen och på en konkurrensutsatt marknad riskerar man i olika avseenden och mycket snabbt att hamna i ett underläge.

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum